(فارسی) بادی تمام نخ بالا گیپور آستین بلند یقه سه سانت